Policy för cookies

Vad är kakor? Cookies är filer som kan laddas ner till din dator av webbplatser. De är verktyg som spelar en viktig roll för tillhandahållandet av många av informationssamhällets tjänster. De gör det bland annat möjligt för en webbplats att lagra och hämta information om en användares surfvanor eller utrustning och beroende på vilken information som erhålls kan de användas för att känna igen användaren och förbättra den erbjudna tjänsten. Typer av cookies Beroende på vilken enhet som förvaltar den domän från vilken cookies skickas och behandlar de erhållna uppgifterna kan man skilja mellan två typer:

 • Egna cookies: de som skickas till användarens terminalutrustning från en dator eller domän som förvaltas av redaktören själv och från vilken den tjänst som användaren har begärt tillhandahålls.
 • Tredjepartscookies: cookies som skickas till användarens terminalutrustning från en dator eller domän som inte förvaltas av redaktören, utan av en annan enhet som behandlar de uppgifter som erhålls genom cookies. Om cookies installeras från en dator eller domän som förvaltas av redaktören själv men informationen som samlas in genom dem förvaltas av en tredje part, kan de inte betraktas som egna cookies. Det finns också en andra klassificering beroende på hur länge de lagras i kundens webbläsare, som kan vara:
 • Sessionscookies: utformade för att samla in och lagra data medan användaren besöker en webbplats. De används vanligtvis för att lagra information som endast är av intresse för att tillhandahålla den tjänst som användaren begär vid ett enda tillfälle (t.ex. en lista över köpta produkter).
 • Persistenta cookies: Uppgifterna förblir lagrade i terminalen och kan nås och bearbetas under en period som definieras av den part som ansvarar för cookien, vilket kan vara allt från några minuter till flera år. Slutligen finns det en annan klassificering med fem typer av cookies beroende på i vilket syfte de erhållna uppgifterna behandlas:
 • Tekniska cookies: De som gör det möjligt för användaren att surfa på en webbplats, plattform eller applikation och använda de olika alternativ eller tjänster som finns där, t.ex. att styra trafik och datakommunikation, identifiera sessionen, få tillgång till delar med begränsad tillgång, komma ihåg de delar som ingår i en beställning, genomföra inköpsprocessen för en beställning, göra en ansökan om registrering eller deltagande i ett evenemang, använda säkerhetselement under surfning, lagra innehåll för sändning av videor eller ljud eller dela innehåll via sociala nätverk.
 • Anpassningscookies: dessa gör det möjligt för användaren att få tillgång till tjänsten med vissa fördefinierade allmänna egenskaper beroende på en rad kriterier i användarens terminal, t.ex. språk, typ av webbläsare som används för att få tillgång till tjänsten, regional konfiguration från vilken tjänsten nås osv.
 • Analyscookies: dessa gör det möjligt för den som ansvarar för dem att övervaka och analysera beteendet hos användarna på de webbplatser som de är länkade till. Den information som samlas in genom denna typ av cookies används för att mäta aktiviteten på webbplatserna, applikationen eller plattformen och för att skapa surfprofiler för användarna av dessa webbplatser, applikationer och plattformar, för att kunna göra förbättringar utifrån analysen av data om användarnas användning av tjänsten.
 • Advertising cookies: Dessa gör det möjligt att hantera reklamutrymmen på ett så effektivt sätt som möjligt.
 • Cookies för beteendebaserad reklam: dessa lagrar information om användarens beteende som erhålls genom kontinuerlig observation av deras surfvanor, vilket gör det möjligt att utveckla en specifik profil för att visa reklam baserad på denna.
 • Externa cookies för sociala nätverk: dessa används för att besökare ska kunna interagera med innehållet på olika sociala plattformar (facebook, youtube, twitter, linkedIn etc.) och genereras endast för användare av dessa sociala nätverk.

Villkoren för användning av dessa cookies och den information som samlas in regleras av sekretesspolicyn för motsvarande sociala plattform. Inaktivering och radering av cookies Du har möjlighet att tillåta, blockera eller radera cookies som installerats på din dator genom att konfigurera de webbläsaralternativ som installerats på din dator. Om du inaktiverar cookies kan det hända att vissa av de tillgängliga tjänsterna inte längre fungerar. Hur du inaktiverar cookies är olika för varje webbläsare, men du kan vanligtvis göra det från menyn Verktyg eller Alternativ. Du kan också gå till webbläsarens hjälpmeny där du hittar instruktioner. Du kan när som helst välja vilka cookies du vill ha på den här webbplatsen. Du kan tillåta, blockera eller radera cookies som installeras på din dator genom att konfigurera alternativen i webbläsaren som är installerad på din dator:

Du kan också hantera cookies i din webbläsare med hjälp av följande verktyg

Cookies som används på bitcoinpedia.net

De cookies som används på den här portalen och deras typ och funktion identifieras nedan:

Acceptans av cookies-policy

bitcoinpedia.net förutsätter att du accepterar användningen av cookies. Den visar dock information om sin cookiepolicy längst ner eller högst upp på varje sida i portalen vid varje inloggning för att göra dig medveten om den. Med denna information kan du vidta följande åtgärder:

 • Acceptera cookies. Denna varning kommer inte att visas igen när du går in på någon sida i portalen under den aktuella sessionen.
 • Slut. Meddelandet är dolt på den här sidan.
 • Modifiera dina inställningar. Du kan läsa mer om vad cookies är, ta del av bitcoinpedia.net:s cookiepolicy och ändra dina webbläsarinställningar.