Zásady používania súborov cookie

Čo sú to súbory cookie? Súbory cookie sú súbory, ktoré môžu webové stránky stiahnuť do vášho počítača. Sú to nástroje, ktoré zohrávajú zásadnú úlohu pri poskytovaní mnohých služieb informačnej spoločnosti. Okrem iného umožňujú webovej lokalite ukladať a získavať informácie o návykoch používateľa pri prehliadaní alebo o jeho zariadení a v závislosti od získaných informácií ich možno použiť na rozpoznanie používateľa a zlepšenie ponúkaných služieb. Typy súborov cookie V závislosti od subjektu, ktorý spravuje doménu, z ktorej sa súbory cookie odosielajú, a spracúva získané údaje, možno rozlišovať dva typy:

 • Vlastné súbory cookie: tie, ktoré sa odosielajú do koncového zariadenia používateľa z počítača alebo domény, ktorú spravuje samotný editor a z ktorej sa poskytuje služba požadovaná používateľom.
 • Súbory cookie tretej strany: tie, ktoré sa odosielajú do koncového zariadenia používateľa z počítača alebo domény, ktoré nespravuje editor, ale iný subjekt, ktorý spracúva údaje získané prostredníctvom súborov cookie. V prípade, že sú súbory cookie nainštalované z počítača alebo domény spravovanej samotným editorom, ale informácie zhromaždené prostredníctvom nich spravuje tretia strana, nemožno ich považovať za vlastné súbory cookie. Existuje aj druhá klasifikácia podľa doby, počas ktorej zostávajú uložené v prehliadači klienta, pričom môže ísť o:
 • Súbory cookie relácie: sú určené na zhromažďovanie a ukladanie údajov počas prístupu používateľa na webovú stránku. Zvyčajne sa používajú na ukladanie informácií, ktoré sú zaujímavé len pre jednorazové poskytnutie služby požadovanej používateľom (napr. zoznam zakúpených produktov).
 • Persistentné súbory cookie: údaje zostávajú uložené v termináli a môžu byť prístupné a spracované počas obdobia definovaného stranou zodpovednou za súbor cookie, ktoré sa môže pohybovať od niekoľkých minút do niekoľkých rokov. Nakoniec existuje ďalšia klasifikácia s piatimi typmi súborov cookie v závislosti od účelu spracovania získaných údajov:
 • Technické súbory cookie: tie, ktoré umožňujú používateľovi prechádzať webové stránky, platformy alebo aplikácie a využívať rôzne možnosti alebo služby, ktoré v nich existujú, ako napríklad kontrola prevádzky a dátovej komunikácie, identifikácia relácie, prístup k častiam s obmedzeným prístupom, zapamätanie si prvkov, ktoré tvoria objednávku, vykonanie procesu nákupu objednávky, podanie žiadosti o registráciu alebo účasť na podujatí, používanie bezpečnostných prvkov počas prehliadania, ukladanie obsahu na vysielanie videí alebo zvuku alebo zdieľanie obsahu prostredníctvom sociálnych sietí.
 • Súbory cookie na prispôsobenie: umožňujú používateľovi prístup k službe s určitými vopred definovanými všeobecnými charakteristikami v závislosti od radu kritérií v termináli používateľa, ako je jazyk, typ prehliadača používaného na prístup k službe, regionálna konfigurácia, z ktorej sa pristupuje k službe atď.
 • Súbory cookie na analýzu: umožňujú strane, ktorá je za ne zodpovedná, monitorovať a analyzovať správanie používateľov webových stránok, na ktoré sú prepojené. Informácie zozbierané prostredníctvom tohto typu súborov cookie sa používajú na meranie aktivity webových stránok, aplikácií alebo platforiem a na vytváranie profilov prehliadania používateľov týchto stránok, aplikácií a platforiem, aby bolo možné vykonávať zlepšenia na základe analýzy údajov o používaní služby používateľmi.
 • Inzerčné súbory cookie: umožňujú čo najefektívnejšie spravovať reklamné plochy.
 • Súbory cookie behaviorálnej reklamy: ukladajú informácie o správaní používateľov získané na základe nepretržitého pozorovania ich zvykov pri prehliadaní, čo umožňuje vytvoriť špecifický profil na zobrazovanie reklamy na základe toho istého profilu.
 • Súbory cookie externých sociálnych sietí: používajú sa na to, aby návštevníci mohli komunikovať s obsahom rôznych sociálnych platforiem (facebook, youtube, twitter, linkedIn atď.) a sú generované len pre používateľov týchto sociálnych sietí.

Podmienky používania týchto súborov cookie a zozbierané informácie upravujú zásady ochrany osobných údajov príslušnej sociálnej platformy. Zakázanie a vymazanie súborov cookie Máte možnosť povoliť, zablokovať alebo vymazať súbory cookie nainštalované vo vašom počítači pomocou konfigurácie možností prehliadača nainštalovaného vo vašom počítači. Zakázaním súborov cookie sa môže stať, že niektoré z dostupných služieb nebudú funkčné. Spôsob vypnutia súborov cookie je v každom prehliadači iný, ale zvyčajne sa dá vypnúť v ponuke Nástroje alebo Možnosti. Pokyny nájdete aj v ponuke Pomocník prehliadača. Kedykoľvek si môžete vybrať, ktoré súbory cookie chcete na tejto webovej lokalite používať. Súbory cookie nainštalované vo vašom počítači môžete povoliť, zablokovať alebo odstrániť nastavením možností prehliadača nainštalovaného vo vašom počítači:

Okrem toho môžete spravovať ukladanie súborov cookie vo svojom prehliadači aj prostredníctvom nasledujúcich nástrojov

Súbory cookie používané na bitcoinpedia.net

Súbory cookie, ktoré sa používajú na tomto portáli, ich typ a funkcia sú uvedené nižšie:

Prijatie zásad používania súborov cookie

bitcoinpedia.net predpokladá, že súhlasíte s používaním súborov cookie. Informácie o svojich zásadách používania súborov cookie však zobrazuje v dolnej alebo hornej časti ktorejkoľvek stránky portálu pri každom prihlásení, aby vás na ne upozornil. Vzhľadom na tieto informácie môžete vykonať nasledujúce kroky:

 • Prijmite súbory cookie. Toto upozornenie sa už nezobrazí pri prístupe na žiadnu stránku portálu počas aktuálnej relácie.
 • Zatvoriť. Oznámenie je na tejto stránke skryté.
 • Modifikujte svoje nastavenia. Môžete sa dozvedieť viac o tom, čo sú to súbory cookie, oboznámiť sa so zásadami používania súborov cookie na stránke bitcoinpedia.net a zmeniť nastavenia prehliadača.