Cookiesbeleid

Wat zijn cookies? Cookies zijn bestanden die door websites naar uw computer kunnen worden gedownload. Het zijn instrumenten die een essentiële rol spelen bij het verlenen van veel diensten van de informatiemaatschappij. Zij stellen een website onder meer in staat informatie over het surfgedrag van een gebruiker of zijn apparatuur op te slaan en op te vragen, en afhankelijk van de verkregen informatie kunnen zij worden gebruikt om de gebruiker te herkennen en de aangeboden dienst te verbeteren. Soorten cookies Afhankelijk van de entiteit die het domein beheert van waaruit de cookies worden verzonden en de verkregen gegevens verwerkt, kunnen twee soorten worden onderscheiden:

 • Eigen cookies: cookies die naar de eindapparatuur van de gebruiker worden verzonden vanaf een computer of domein die door de uitgever zelf wordt beheerd en van waaruit de door de gebruiker gevraagde dienst wordt geleverd.
 • Cookies van derden: cookies die naar de eindapparatuur van de gebruiker worden verzonden vanaf een computer of domein die niet wordt beheerd door de uitgever, maar door een andere entiteit die de via de cookies verkregen gegevens verwerkt. In het geval dat de cookies worden geïnstalleerd vanaf een computer of domein beheerd door de uitgever zelf, maar de informatie die erdoor wordt verzameld wordt beheerd door een derde partij, kunnen ze niet worden beschouwd als eigen cookies. Er is ook een tweede classificatie op basis van de duur van de periode dat ze in de browser van de klant opgeslagen blijven, namelijk:
 • Sessiecookies: ontworpen om gegevens te verzamelen en op te slaan terwijl de gebruiker een website bezoekt. Ze worden meestal gebruikt om informatie op te slaan die alleen van belang is voor de levering van de dienst die de gebruiker bij een enkele gelegenheid heeft gevraagd (bijvoorbeeld een lijst van gekochte producten).
 • Persistente cookies: de gegevens blijven opgeslagen in de terminal en kunnen worden geraadpleegd en verwerkt gedurende een periode die wordt bepaald door de partij die verantwoordelijk is voor de cookie, en die kan variëren van enkele minuten tot meerdere jaren. Ten slotte is er nog een classificatie met vijf soorten cookies, afhankelijk van het doel waarvoor de verkregen gegevens worden verwerkt:
 • Technische cookies: die welke de gebruiker in staat stellen te surfen op een website, platform of toepassing en gebruik te maken van de verschillende opties of diensten die daarin bestaan, zoals bijvoorbeeld het regelen van het verkeer en de datacommunicatie, het identificeren van de sessie, de toegang tot delen met beperkte toegang, het onthouden van de elementen waaruit een bestelling bestaat, het uitvoeren van het aankoopproces van een bestelling, het doen van de aanvraag tot inschrijving of deelname aan een evenement, het gebruik van beveiligingselementen tijdens het surfen, het opslaan van inhoud voor het uitzenden van video’s of geluid of het delen van inhoud via sociale netwerken.
 • Aanpassingscookies: deze stellen de gebruiker in staat toegang te krijgen tot de dienst met bepaalde vooraf gedefinieerde algemene kenmerken, afhankelijk van een aantal criteria in de terminal van de gebruiker, zoals de taal, het type browser dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de dienst, de regionale configuratie van waaruit toegang wordt verkregen tot de dienst, enz.
 • Analysecookies: deze stellen de partij die verantwoordelijk is voor deze cookies in staat het gedrag van de gebruikers van de websites waaraan zij zijn gekoppeld, te controleren en te analyseren. De informatie die via dit soort cookies wordt verzameld, wordt gebruikt om de activiteit van de websites, de applicatie of het platform te meten en om surfprofielen van de gebruikers van deze sites, applicaties en platforms op te stellen, zodat verbeteringen kunnen worden aangebracht op basis van de analyse van de gegevens over het gebruik dat door de gebruikers van de dienst wordt gemaakt.
 • Advertentiecookies: deze maken een zo efficiënt mogelijk beheer van de advertentieruimte mogelijk.
 • Gedragsreclamecookies: deze cookies slaan informatie op over het gedrag van de gebruiker, die wordt verkregen door de voortdurende observatie van zijn surfgedrag, waardoor een specifiek profiel kan worden ontwikkeld om op basis daarvan reclame te tonen.
 • Externe sociale netwerkcookies: deze worden gebruikt zodat bezoekers kunnen communiceren met de inhoud van verschillende sociale platforms (facebook, youtube, twitter, linkedIn, enz.) en worden alleen gegenereerd voor gebruikers van deze sociale netwerken.

De voorwaarden voor het gebruik van deze cookies en de verzamelde informatie wordt geregeld door het privacybeleid van het desbetreffende sociale platform. Cookies uitschakelen en verwijderen U hebt de mogelijkheid om cookies die op uw computer zijn geïnstalleerd toe te staan, te blokkeren of te verwijderen door de browseropties die op uw computer zijn geïnstalleerd te configureren. Door het uitschakelen van cookies is het mogelijk dat sommige van de beschikbare diensten niet meer operationeel zijn. De manier om cookies uit te schakelen verschilt per browser, maar kan meestal worden gedaan vanuit het menu Extra of Opties. U kunt ook het Help-menu van de browser raadplegen waar u instructies kunt vinden. U kunt op elk moment kiezen welke cookies u op deze website wilt gebruiken. U kunt het installeren van cookies op uw computer toestaan, blokkeren of verwijderen door de opties van de browser die op uw computer is geïnstalleerd te configureren:

Daarnaast kunt u ook de cookieopslag in uw browser beheren met tools zoals de volgende

Cookies die worden gebruikt op bitcoinpedia.net

De cookies die worden gebruikt op dit portaal en hun type en functie staan hieronder vermeld:

Acceptatie van het cookiebeleid

bitcoinpedia.net gaat ervan uit dat u het gebruik van cookies accepteert. Het geeft echter informatie over zijn Cookiebeleid weer onderaan of bovenaan elke pagina van het portaal bij elke login, om u ervan bewust te maken. Op basis van deze informatie kunt u de volgende acties ondernemen:

 • Cookies accepteren. Deze waarschuwing wordt niet meer weergegeven bij het openen van een pagina van het portaal tijdens de huidige sessie.
 • Sluiten. De melding wordt op deze pagina verborgen.
 • Wijzig uw instellingen. U kunt meer te weten komen over wat cookies zijn, meer te weten komen over het cookiebeleid van bitcoinpedia.net en de instellingen van uw browser wijzigen.